Editörün Seçimi

Ürün Sertifika Prosedürü

Anonim

1994 yılında, Rusya Federasyonu'nda, ürün belgelendirme prosedürü yasal olarak kurulmuştur. Bu prosedür, serbest bırakılmış ürünlerin onaylanmış devlet standartlarına uygunlukları için yapılan bir çalışmadır.

Ürün belgelendirme sistemi, gönüllü bir başlangıca, yani ekonomik kuruluşun kendi inisiyatifine dayalı olabilir veya zorunludur. İkincisi düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Kontrol işlevi uzman kuruluş Gosstandart (ülke çapında) veya federal (federasyonun konu düzeyinde) tarafından gerçekleştirilir. Ek olarak, bu kuruluşlar, bireysel adımların ayırt edilebileceği ürünlerin sertifikalandırılması için prosedürü tamamen geliştirmektedir:

  • Öncelikle, bir ekonomik başvuru, başvuruda bulunmak için gerekli olan yetkili devlet servisine başvurmalıdır. Uzman sırayla inceler ve ardından konunun geçmesi gereken ana örnekleri belirten bir sonuç çıkarır.
  • Laboratuvarlar bağımsız olarak numunelerin tanımlanması ve seçilmesini gerçekleştirir. Bazı durumlarda, test kuruluşu bu hakkı bir üçüncü tarafa veya hatta bir sertifikalandırma kuruluşuna verir. Daha sonra her numune dikkatli bir şekilde analiz edilir ve sistemin kuralları tarafından belirlenen sürede depoya yerleştirilir. Protokol doldurulduktan sonra, yani test sonuçlarını yansıtan belge, bir nüshayı işletmeye, ikincisi de lisans vermeye yetkili servise gönderilir.
  • Ürün belgelendirme prosedürü, üretimin zorunlu değerlendirmesini içerir. Şirket finansal durumunun karşılaştırmalı analizine tabi tutulur veya kalite yönetiminden sorumlu olan sistem belgelendirilir. Bu bilgi ayrıca nihai rapora dahil edilmiştir.
  • Ve son aşama, alınan tüm bilgilerin toplanmasını, karşılaştırılmasını ve sonuçlandırılmasını içerir. Bu belge resmidir ve belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Dolayısıyla, nihai kararın alınmasına yardımcı olmak esastır. Ayrıca, sonucun belgelendirme kuruluşlarının doğruluğunu kanıtlayan bir tür yazılım olduğu düşünülmektedir.

Ürün sertifikası yalnızca olumlu bir karar verildiğinde verilir. Açık bir gerekçe içermelidir ve belgenin orijinalliğini tanıması için bir kayıt numarası gereklidir. Olumsuz bir karar verilmesi durumunda, reddinin makul olup olmadığını tamamen açıklayan sebepleri içeren resmi bir sonuç da verilir.

Sertifikayı başarıyla geçen bir işletme bunu güvenli bir şekilde ürününe yansıtabilir. Şirketler genellikle her ürünü özel bir işaretle etiketleyerek en yüksek kalite standartlarına uygunluğunu gösterir. Daha sonraki kontrol hakkında unutma. Bazı sistemlerde ürünlerin sertifikalandırılması prosedürü, yılda en az bir kez geçerli bir süreye sahip lisanslar için tüzel kişileri denetlemek zorunda olan özel bir incelemeyi gerektirir. Daha sonraki kontrol, devlet kurumlarının üretilen ürünlerin halen onaylanan teknolojiye ve devlet kalite standardına uygun olarak üretildiğinden emin olmasını sağlar.

Bu teftişler, süresi yasal normlar tarafından belirlenmiş olan programlanmamış ve süreli yayınlara ayrılabilir. Müfettişlik üyeleri bilgi toplar ve bunları bir harekete kaydeder ve daha sonra belgelendirme kuruluşuna gönderir.

arrow