Editörün Seçimi

İş Kanunu ne diyor: Hamilelik, koşullar, ödeme, çevirinin özellikleri üzerine kolay çalışma

Anonim

Modern kadınlar sıklıkla işverenlerine hamileliklerini bildirmezler, çünkü kovulacaklarından korkarlar. Bununla birlikte, çalışma koşulları her zaman gelecekteki anne ve çocuğun sağlığı için uygun değildir. Bir kadının hamilelik için kolay bir işe hakkı olduğunu söyler, İş Kanunu. Ne kadar süredir çeviri talebinde bulunabilirim? Maaş değişecek mi? İşveren kolay iş için gerekli koşulları oluşturamazsa ne yapmalı?

Rusya Federasyonu İş Kanunu: Hamilelik, kolay iş

İş mevzuatı “hafif iş” terimini tanımlamaz. Bununla birlikte, tüm işverenlere, çalışanın sağlık sertifikası olan bir sertifikaya sahip olması durumunda, üretimin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için özel olarak kendisi için çıktı oranını düşürmek veya uygun pozisyona transfer yapmak zorundadır. Hafif iş, bir çalışanın daha az fiziksel güç harcadığı ve çevrenin zararlı etkilerine maruz kalmadığı profesyonel aktivite anlamına gelir.

Hamile kadınlar için, aşağıdaki iş kategorileri kesinlikle yasaktır:

 • Zeminden veya omuz seviyesinin üzerinde çeşitli nesnelerin kaldırılması,
 • ağırlık kaldırmak
 • konveyör üretimi
 • nöro-duygusal stres
 • çeşitli enfeksiyonların patojenleri ile etkileşimi, hastalıklar, zararlı maddeler, IR ve UV radyasyonu, radyasyon, titreşim,
 • basınç düşüşü koşulları altında işçilik.

Daha iyi huylu bir operasyon moduna geçmenin temeli, ilgili doktordan gelen tıbbi bir rapordur. Onsuz işveren çalışma koşullarını değiştirme hakkına sahip değildir.

Haklar ve Sorumluluklar

Bu nedenle, kadınlar hamilelik için kolay işlere güvenir. İş Kanunu, buna ek olarak, işverenin ve bekleyen annenin hak ve yükümlülüklerini belirler.

İşverenin asıl görevi, bir çalışanın hafif çalışmaya zamanında transferinin gerçekleştirilmesidir. Şirketin yönetimi derhal çalışanın yeterli çalışma koşullarını sağlayamıyorsa ve bu biraz zaman alırsa, kadın işten geçici olarak serbest bırakılır. Ancak, işveren, bulunmadığı tüm günleri işyerinden ödemekle yükümlüdür.

Bir kadının yıllık ücretli izin alma hakkı vardır. İş deneyimi önemli değil. Bu izin doğum izninden önce veya doğum izninde verilebilir.

Bir başka görev de İşveren'e İş Kanunu yazıyor. Kolay gebelik çalışması sıhhi şartlara uyumu gerektirir. İşveren, hamile bir kadını kendi inisiyatifiyle işten çıkarma hakkına sahip değildir. Ancak, sözleşmenin süresi dolmuşsa, çalışanın talebi üzerine uzatılabilir.

koşullar

İş Kanunu'nun hamileliği için ışık işçiliğini düzenlediğinden, koşullarının Rus mevzuatının belirli şartlarını karşılaması gerekir. Montajın endüstriyel üretim operasyonlarında, paketleme ve sınıflandırma tamamen otomatik hale getirilmelidir. Hamile kadının çalıştığı oda, taslaklar olmadan yeterince hafif, kuru olmalıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, çalışmalara psiko-duygusal stres eşlik etmemelidir. Aynı pozisyonda durmak, oturmak, sürekli yürümek, eğilmek, çömelmek veya diz çökmek de yasaktır.

Gelecekteki bir anne, bir saat içinde 2, 5 kg'dan fazla ve 2 kereden fazla olmayan yükleri kaldırabilir. Bunu, üretim koşulları altında daha sık yapmanız gerekiyorsa, oran 1.25 kg'a düşer ve bir saatte 6 kg'dan fazla kaldıramazsınız. Tüm vardiya boyunca kargonun ağırlığı 48 kg'ı geçmemelidir.

İş Kanunu hangi kuralları belirler? Kolay gebelik çalışması çıktı oranlarını% 40 oranında azaltmayı içerir. Bir kadın tarımla uğraşırsa, bu işten tamamen muaf tutulur. İş ofiste yapılırsa, bir kadın bir bilgisayarda günde 3 saatten fazla çalışamaz. Ayaklarınızın altında ve koltuk başlıkları, kolçaklar, koltuk yüksekliği ayarlayıcısı üzerinde özel destekler bulunmalıdır.

Kolay çalışma özellikleri

İşte hamilelik sırasında hafif emeğin temel özellikleri:

 1. Hafif işe aktarma, yalnızca doktorun sonucuna bağlı olabilir.
 2. Bir kadının bilgisayarda çalışmayı reddetme hakkı vardır.
 3. Hamilelik İş Kanunu için kolay işçilik için bir zaman dilimi belirlemez. Hamile bir çalışan kaç saat çalışabilir? Bir kadının isteği üzerine, daha kısa bir çalışma haftasına transfer edilebilir. İşçi, tatil süresini etkilemeyen ve çalışılan saatlere göre ödenir.
 4. İşveren yeterli çalışma koşullarını sağlayamazsa, kadın devamsızlık günleri için ödeme alır.
 5. İş deneyimi dikkate alınmaksızın tam tatil süresi sağlanır.
 6. Bekleyen anne gece çalışmayı, iş seyahatlerini, fazla mesai saatlerini ve hafta sonları ve tatil günlerini çalışmayı reddedebilir.

Kolay gebelik işine çeviri: İş Kanunu

Rusya Federasyonu Çalışma Kanunu'nun 254. Maddesinin birinci bölümüne göre, işverenlerin önceki çalışanlarını korurken hamile çalışanların gelişim oranlarını düşürmeleri veya onları kolay işlere aktarmaları gerekir.

Devir, sadece bir sağlık sertifikası değil, aynı zamanda işveren ile sözleşmeye ek bir anlaşma yapılması da gerektirecektir.

Doğru çeviri

İş Kanunu'na güvenirseniz, hamilelik üzerine hafif çalışmalar sadece işverenin ve çalışanın izniyle yapılır. Belge yazılı olarak yapılır. İşveren, çalışana resmini aktarma teklifini tanıtır. Başka bir pozisyona devretme izni alındığında, ayrı bir ifade yazılır.

Çeviri teklifi

Bir iş teklifinin imzalanması, çalışanın sadece görevlerini ve çalışma koşullarını değil aynı zamanda kazanç miktarını da değiştirdiği gerçeğine yol açar. İş Kanunu'nun 254. Maddesine göre, asgari büyüklüğü ortalama kazanca eşit olmalıdır. Her ay, çalışan kolay işe transfer edilirken, bordro muhasebe ile karşılaştırılır.

Bir iş teklifi imzalandıktan sonra sipariş verilir. İşçinin imzası yalnızca kendisiyle değil, aynı zamanda iş tanımı ve diğer düzenleyici belgelerle de tanınmalıdır. Aktarım geçici ise, çalışma kitabındaki kayıt gerekli değildir.

Gelir vergisi ve sigorta primleri

Aşağıdaki aylık kesintiler hamile bir çalışanın maaşından ödenir:

 • gelir vergisi
 • sigorta primleri.

Bu durumda, tüm ödemelerden ilave sigorta primleri alınır.

tazminat

Hamilelik İş Kanunu için hafif emek için ücret miktarını belirler. Hamile bir çalışanın ödemesi, Rusya Federasyonu Çalışma Kanunu'nun 139 uncu maddesi ve 24 Aralık 2007 tarihli 922 devlet yönetmeliği esas alınarak hesaplanmaktadır. Tutarı, sözleşmenin imzalandığı andan önce geçen son 12 ay için tahakkuk eden ücret ve saatlere göre belirlenir. Baz, günlük toplam ücret olarak, ödenen toplam tutarın çalışılan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Ortalama maaş, günlük standardın çalışılan gün sayısıyla çarpılmasıyla belirlenir.

Faydalı tavsiyeler

Doğum öncesi kliniğinde tıbbi bir rapor yayınlandı. Değişen çalışma koşullarında işveren ile pazarlık etmenin gerekli olmadığı anlaşılmalıdır, çünkü bu adım onun doğrudan sorumluluğudur. Örgütün yönetimi, işçi için kolay bir iş olmadığını iddia ederse ve işten çıkarma için inisiyatif başvurusunda bulunmayı teklif ederse, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğu kabul edilir. İş Kanunu uyarınca, işveren, uygun koşulların sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, çalışanın zorunlu zamanını ödemek zorundadır. Hafif emek ve yukarıdaki ödemeleri sağlamayı reddetmesi halinde, işçinin hakları mahkemede savunulabilir.

sonuçlar

Çalışanlarının “ilgi çekici konumu” ndan memnun kalacak bir işveren bulmak her zaman, özellikle “özel tüccarlar” söz konusu olduğunda kolay değildi. Bununla birlikte, bir İş Kanunu vardır. Bu yasal belgeye göre, hamilelikte kolay emek, her gelecek anne hak etti. İşverenler her zaman istekli ve rahat çalışma koşulları sağlamaya hazır olmasa da, bunu yapmakla yükümlüdürler veya bir çalışanın zorunlu çalışma günlerini ödemek zorundadırlar. Transferin temeli doktorun sonucudur.

arrow