Editörün Seçimi

Teknik düzenleme ve nesneleri. Teknik Düzenleme Kanunu

Anonim

1 Temmuz 2003 tarihinde, "Teknik Düzenlemeler Hakkında" Kanunu yürürlüğe girdi. Düzenleyici kanun, hizmetler, iş, üretim süreçleri ve ürünler için gereksinimleri tanımlamak ve uygulamak için yeni bir sistem kurdu.

Anahtar alanlar

184-ФЗ "Teknik Yönetmelik Üzerine", modern uluslararası standartları karşılayan birleşik bir standardizasyon ve belgelendirme politikasının temellerinin oluşturulmasına odaklanmıştır. Belgenin kabulü diğer yönetmeliklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Bunlar öncelikle yönetmeliktir. Teknik düzenlemenin yanı sıra bu çalışmanın yürütüleceği sırayı da tanımlarlar. Tüm bu düzenlemeler Rusya'nın ekonomik ömrünü önemli ölçüde değiştirecek. "Teknik Düzenlemeler Üzerine" Federal Yasa, vatandaşların sağlığını ve yaşamını, çevreyi ve ülkenin ulusal güvenliğini korumak için bir mekanizma oluşturulmasına odaklanmıştır. Ulusal gelişmelerin kamu yararının korunmasında bilimsel ve teknik faaliyetlerin ürünlerinin kullanımını amaçlayan bir dizi düzenlemenin oluşturulması.

Uluslararası standartlar

Federal Teknik Kanun "Teknik Düzenleme", özellikle ticari engellerin oluşturulmasıyla ilgili sertifikasyon ve standardizasyon prosedürlerinin DTÖ şartlarına uygun hale getirilmesine izin verir. Normatif yasa, ulusal standartların herhangi bir üretici grubuyla ilişkili olarak bir korumacılık aracına dönüşmesini önler. Yerel sistemin uluslararası sistemle uyumu, Rus yüksek teknoloji ürünlerinin dünya pazarına girmesini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin taşeronları tarafından üretim sürecinde işbirliğini organize etme fırsatının olması da önemlidir. Örnek olarak, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından verilen karar. Buna göre, 1 Nisan 2001'den itibaren, Avrupa Birliği'nin uluslararası rotalarında taşınan uçak motorlarının gürültü seviyesi gereksinimlerini güçlendiren bir sözleşme yürürlüğe girmiştir. Bu durumda, bu tür alanlarda uyumlu olmayan uçak kullanan yerli şirketler için ekonomik sonuçlar açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

yönetmelik

Federal Teknik Kanun "Teknik Düzenleme", mal / iş / hizmet gereksinimlerini belirlemenin yalnızca bir yolunu tanımlar. Özel düzenlemelerin onayına dayandığından. Minimum güvenlik gereksinimlerini ve kapsamlarını içermelidirler. Bu durumda, düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra, teknik düzenlemeler sadece onlar tarafından yapılır. Bu, zorunlu genel şartların böyle olduğu anlamına gelir. Bu noktadan itibaren, devlet kontrolünün düzenlemelere uyması için yapılmaya başlandı.

Normatif eylemin özgüllüğü

“Teknik Düzenleme” yasası uzmanlar tarafından çerçeve ve ideolojik olarak tanınır. Birkaç belirsiz hüküm içerir. Belli koşullar altında, standardizasyon ve sertifikasyon alanındaki mevcut durumu olumsuz yönde etkileyebilirler. Örneğin, Devlet Standartlarındaki bazı bölümler düzenleme kanununun hükümleriyle çelişmektedir. Ayrıca, Federal Teknik Düzenleme Ajansı'nın oynadığı rol tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, belge yedi yıllık bir geçiş dönemi oluşturur. Bu süre zarfında, eski ve yeni düzenlemeler ve standartlar geçerlidir.

Teknik düzenleme nedir?

Bir devlet kontrolü biçimi olarak hareket eder ve ülkedeki sosyal ve ekonomik politika amaçlarının uygulanmasında yasal araçların kullanılmasını içerir. Bu aktivitenin bir parçası olarak, konular belirlenen zorunlu gerekliliklere uymaya zorlanmaktadır. Başarısızlıkları halinde, uzmanlaşmış devlet kurumları uygun yaptırımları uygulayabilir. "Teknik Düzenlemeler Üzerine" Kanunu, bu terimin resmi tanımını içerir. Üretim işlemleri, hizmetler, işler, mallar ve aynı zamanda süreçler için zorunlu gerekliliklerin oluşturulması, uygulanması ve uygulanması alanındaki yasal düzenlemenin anlaşılması gerekir:

 • saklama;
 • ulaştırma;
 • çalışması;
 • geri dönüşüm;
 • uygulanması.

Teknik düzenleme aynı zamanda gönüllü olarak bu gerekliliklerin kurulması ve uygulanmasının kapsamı ile ilgilidir. Uygunluk değerlendirmesi sırasında yasal düzenleme yapılır. Bu tanımdan itibaren, teknik düzenlemenin amaçlarının genel gerekliliklere uyması gerektiğini izler.

ilkeler

Kabul edilen normatif eylem çerçevesinde, sadece teknik düzenleme ve metroloji değil, aynı zamanda bir bütün olarak devlet kontrolünü de kazanır. Faaliyetlerin uygulanmasındaki kilit ilke girişimciliğe uygulanan yasal kısıtlama düzeyidir. Bu bağlamda, ana hükümlerin düzenleyici eylemindeki beyanname, düzenlemelerin geliştirilmesinde ve pratik uygulamalarında uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.

Kuralların birliği

Teknik düzenleme sistemi, eşit şekilde formüle edilmiş gereksinimlere dayanmaktadır. Ürün veya işlemin bir önemi yoktur. İhtiyaçların formülasyonu mülkiyet biçimine, bir standardın veya düzenlemenin geliştiricisinin yasal statüsüne veya malların üretimi veya hizmetlerin sunumunda yer alan bir girişimciye bağlı değildir. Teknik düzenleme, ölçümlerin ve testlerin düzenlenmesi için tek tip kurallara, kullanılan belgelere, izlenen parametrelerin kimyasal veya fiziksel yapısından bağımsız olarak ve uygunluk kriterlerine göre yapılır. Aynısı, ürünlerin teslimi veya hizmetlerin sunulmasına göre sözleşmeden doğan yükümlülükler için de geçerlidir.

Uyum prensibi

Teknik düzenleme, ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, NTR ve MTB ile tutarlı olmalıdır. Bu ilke, ulusal standartlarda ve düzenlemelerde ortaya konan gereksinimlerin gerçekten karşılanabileceğini gösterir. Bu, Rus endüstrisinin ulaşılan seviyesini, uygun özelliklere sahip, gerekli ekipman ve malzemelerin tedarikini, bilgisini dikkate almalıdır.

Yetkili organların bağımsızlığı

Bu ilkeye uygun olarak, akreditasyon ve sertifikalandırma hizmetlerinin, mevcut kurallarda belirtilenler dışında satıcılar, üreticiler, tüketiciler ile sözleşmeye bağlı ilişkileri olmamalıdır. Bu organların çalışanları, yasadışı baskı girişimlerinden veya kararlarını etkileyebilecek diğer etkilerden korunmalıdır. Bu hizmetlerin yönetimi, sırasıyla, çalışanların belgelendirme ve akreditasyonun finansal sonucuyla ilgilenen kuruluşlarla işlemlere girmesini önlemeye yönelik gerekli önlemleri geliştirmelidir.

Kabul Edilemezliğin İlkeleri

Bireysel başvuru sahipleri için fayda yaratma olasılığını, karar vermedeki yapay gecikmeyi veya haksız hızlanmayı yasaklarlar. Mevzuat, belgelendirme ve denetim kuruluşlarının faaliyet alanlarının açık bir tanımını oluşturur. Bu hizmetlerin yetkilerini birleştirmek yasaktır. Aynı durum kendi faaliyetlerinin icracı ve denetleyicisi olamaz. Mevzuat ayrıca yetkili servislerin çalışmalarının bütçe dışı fonlardan finanse edilmesine izin vermemektedir. Bu, özel yatırımların devlet kurumlarının faaliyetleri üzerindeki etkisinin olasılığını önler.

Düzenlemelerin özgüllüğü

Bu belgelerde yer alan şartlar, nüfusun ve hayvanların, çevre ve bitkilerin, mülkün sağlığını ve yaşamını düzgün bir şekilde koruyan kuruluşlar açısından abartılmamalıdır. Aksi halde, bu hizmet ve mal maliyetlerinde bir artışa neden olabilir, üretim işlemlerini zorlaştırır. Sonuç olarak, bu iş yapmanın önündeki engellerin oluşmasını gerektirecektir. Örneğin, bir taslak düzenlemenin geliştirilmesi ve onaylanması aşamasında, Rus üreticileri yabancı üreticilere göre daha az elverişli duruma getiren kararlar görünebilir. Bu bakımdan, bu aşamada, rekabet hukuku ilkesini kesin olarak gözlemlemek son derece önemlidir. Yerel düzenlemeler, ülkenin girişimcilerini mahvetmek değil korumak için tasarlanmıştır.

Belge yapısı

Teknik düzenlemeler, düzenlemenin amaçları hakkında bilgi sağlar. Ek olarak, belgeler mevcut olabilir:

 1. Uygunluğu onaylamak için planlar.
 2. Akran değerlendirmesi için formlar ve kurallar.
 3. Belirtilen her nesneye göre uygunluğun doğrulanması için son tarihler.
 4. Belirli bir düzenlemeye özgü tanımları açıklayan terminoloji.
 5. Ambalaj tasarımı, yürütme yöntemi, etiketler veya etiketlemenin yanı sıra uygulama kuralları.

Önemli nokta

Düzenlemeler, yalnızca düzenleme hedeflerinin özelliklerine ilişkin gereksinimleri içermeli ve bu özelliklerin sağlandığı tasarım, geliştirme yöntemleri ve teknolojilerine yönelik olmamalıdır. Bu görev, geliştiricilerin, tasarımcıların ve diğer uzmanların yetkinliğindedir. İstisna olarak, tasarım sürecini standartlaştırmadan, insanların, çevre, mülk, bitki ve hayvanların sağlığı ve yaşamı için yeterli koruma sağlamanın mümkün olmadığı durumlar olabilir.

şartlar

Mevzuat, yayınlanan düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre belirler. Böyle bir süre, düzenleyici otoritelerin ve üreticilerin kabul edilen şartların yerine getirilmesine hazırlanmalarını sağlar. Bu sürenin yetersiz (çok kısa) olması nedeniyle, düzenlemenin yürürlüğe girme süresi için hazırlık süreci boyunca başlatılmalıdır.

sınıflandırma

Kanun iki tür düzenleme belirler: özel ve genel. İkincisinin gereklilikleri, herhangi bir üretim işlemine, ürün tipine, nakliyeye, depolamaya, satmaya, işletime ve elden çıkarmaya ilişkin olarak zorunludur. Özel düzenlemeler, ortak belgeler tarafından kapsanmayan bireysel nesneleri yönetir. İkincisi, geniş kapsamı olan temel kuralları içerir. Özel düzenlemeler bunlarla çelişmemelidir. Federal Teknik Düzenleme Ajansının belirttiği gibi, 2005 yılında yaklaşık 100 belge tartışıldı. Yaklaşık 1.5 bin özel ve 10'dan fazla genel düzenleme yayınlamaması gerekiyordu.

Tasarım ve Onay Prosedürü

Düzenlemeler, Rusya Federasyonu, Cumhurbaşkanı Kararı, hükümet kararnamesi gibi uluslararası bir anlaşma ile onaylanan federal yasa ile kabul edilebilir. Taslak belge, mülkiyet şekli, ürün tipi, işletmenin yasal statüsü, üretim süreci türü ne olursa olsun konuyu geliştirme hakkına sahiptir. Bu hüküm kesinlikle demokratiktir. Bu, entelektüel potansiyeli tam olarak uygulamanıza izin verir.

ihbar

Tanıtım, düzenlemelerin geliştirilmesi ve kabul edilmesi için temel ilkelerden biridir. Her aşamada toplumun ve devlet yapılarının süreç, çelişkiler ve tekliflerin yazarı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Öncelikle, gelişimin başlamasına ilişkin bildirim, Teknik Düzenleme Ajansından ve ayrıca elektronik ortamda kamuya açık bir kaynaktan sorumlu olan yazılı bir yayına yerleştirilir. Bildirim, düzenlemelerin oluşturulduğu ürün hakkında bilgi içermelidir. Ayrıca, bu gelişmeye duyulan ihtiyacın gerekçesini sunar, önerilen şartlar ve Rusya Federasyonu'nda yürürlükte olan uluslararası standartlar arasındaki farklılıkları belirtir. Buna ek olarak, proje hakkında bilgi sahibi olmak, geliştirici ayrıntıları hakkında bilgi sağlar.

Erken gelişme bildirimi

İlk aşama, bildirimin yayınlanmasıyla başlar. Kabul edilen yasaya göre, projenin yazarı ilgilenen tüm kullanıcılara alışmalarını sağlamakla yükümlüdür. İkincisi, sırayla, önerilerini ve yorumlarını geliştiriciye gönderebilir. Projenin yazarı bunları dikkate alır ve tamamen veya kısmen reddetmeye / kabul etmeye karar verir. Geliştirme sonunda, alınan tüm teklifleri ve yorumları dikkate alan düzenlemelerin gözden geçirilmesi üzerine bir tartışma yapılır. Bu aşamanın bir bütün olarak süresi iki aya kadardır.

Devlet Duma'daki tartışmaya sunulması

Gelişimin başlangıcı bildiriminin yayınlandığı andan bitirme bildiriminin yayınlandığı tarihe kadar, en az iki ay geçmelidir. Yasama girişimi hakkına sahip olan konu tarafından taslak düzenlemenin getirilmesi ile birlikte kabul aşaması başlar. Belge kaydı şu durumlarda yapılır:

 • Onay ihtiyacının gerekçesi.
 • Fizibilitesinin mali ve ekonomik kanıtı.
 • Kamuya açık görüşmenin sona ermesinin bildiriminin yayınlanmasını onaylayan belgeler.
 • İlgili taraflardan alınan yazılı yorumların listesi.

Tescilli proje Devlet Duma tarafından hükümete gönderilir. Son bir ay içinde geri bildirim göndermelidir. Uzman komite tarafından teknik düzenleme konusundaki görüş dikkate alınarak derlenir. Düzenlemelerin iptal edilmesinin yanı sıra ayarlamalar yapılması, ona eklemeler yeni bir belge oluşturulması olarak kabul edilir.

Sonuç

Bu nedenle, kabul edilen Yasa, teknik gereklilikler alanında uluslararası gereklilikleri karşılayan birleşik bir politika oluşturulmasına odaklanmıştır. Bu bağlamda, sertifikasyon, standardizasyon ve lisanslama ile ilgili çeşitli sorunların çözülmesinin temeli düzenlemelerdir. Bu belgelerin devlet düzenleyici yasaları rütbesine getirilmesi, Rus düzenleyici sistemin devletini uluslararası belge ile dengelemeye izin verir. Bu, kendi hükümlerinin ve normlarının mevcut olabileceği düzenlemeleri kullanırken herhangi bir standardın uygulanmasının tavsiye edilen niteliği nedeniyle elde edilir. Bu, standartların düzenleyici çerçeve olmaya devam ettiği, ancak üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimin ana düzenleyicisi olarak kullanılamadıkları anlamına gelir.

arrow