Editörün Seçimi

Sabotaj nedir, bileşimi ve terörizmden farkı

Anonim

Modern dünyada devletler arasındaki ve kendi içlerindeki çatışmalar her geçen gün hız kazanıyor. Silahların, askeri teçhizatın, savaşçıların yeteneklerinin ve savaş araçlarının iyileştirilmesi. Haydut, casusluk, terör eylemleri, sabotaj - tüm bu suçlar özel bir statü kazanır ve özellikle mezar kategorisine girer. Sabotaj nedir, sabotaj eylemleri nelerdir ve böyle bir suç nasıl cezalandırılır?

terminoloji

Latince diversio terimi, "sapma, dikkat dağıtıcı" olarak çevrilir. Saptırma, ekonomik güvenliğe zarar vermek ve devletin savunmasını baltalamak amacıyla önemli objelere zarar vermeyi, imha etmeyi veya imha etmeyi amaçlayan suçlular (veya bir suçlu) tarafından planlanan bir eylemdir.

Çeşitlilikler, düşmanlıkların gerçekleştiği devlet topraklarında veya düşman topraklarında yapılır. Bu durumda, önemli bir faktör bu eylemlerin doğrudan düşmanlıklarla ilişkilendirilmemesi gerektiğidir - gizlice ve gizlice gerçekleştirilirler.

Corpus delicti

 • Sabotajın asıl amacı ekonomik, maddi altyapının imhası ve imhası ve devletin savunma kapasitesinin baltalanmasıdır.
 • Bir suçun objektif belirtileri - önemli kamu tesislerinin imhasını, zarar görmesini veya imha edilmesini amaçlayan eylemlerin komisyonu.
 • Vatandaşlığından bağımsız olarak, 16 yaşından büyük herkes bir suç konusu olarak tanınabilir.
 • Suç, eylemin sona ermesinden (kundaklanma, boğulma) beri işlenmiş sayılır ve nesnenin fiili olarak imha edilmesini gerektirmez.
 • Yıkıcı eylemler, ancak suçlu kişinin doğrudan bir niyeti varsa suç olarak kabul edilir.

Tam anlamıyla sabotaj nedir? Bu, yukarıdaki işaretlerin hepsinin bir birleşimidir: belirtilen eylemleri doğrudan niyetle gerçekleştiren yetişkin yetenekli bir konunun nesnel işaretleri, belirli bir hedefin varlığı.

Sabotaj eylemlerinin türleri

Önemli devlet nesnelerinin imha edilmesi, zarar görmesi veya imha edilmesi (onları kısmen veya tamamen uygun olmamaya yol açan) birkaç şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar:

 • bir patlama;
 • kundaklama;
 • sel;
 • nesnelere zarar veren diğer yöntemlerin kullanılması.

Bu liste Sanat'ta belirtilmiştir. 281 Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun “Saptırılması” örnek niteliğindedir. Her durumda, yasadışı eylemler aktif olmalı, kamuya açık bir tehlikeyi temsil etmeli ve tahrip edici nitelikte ciddi sonuçlara yol açmalıdır.

Sabotaj nesnelerinin

Devlet için sabotaj nedir? Bu, nüfus, makamlar ve askeri yapılar için en önemli nesnelerin imhası veya zararıdır. Hangi nesnelerin ülke için önemli olduğu kabul edilir:

 • kurumsal;
 • binalar ve yapılar;
 • ulaştırma ve taşıma sisteminin nesneleri;
 • iletişim nesneleri;
 • popülasyonun hayati aktivitesinin nesneleri.

Sabotajı terör eyleminden ayıran nedir

Sanata Göre. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 205’inde terör eylemleri, nüfusun gözünü korkutmayı ve sağlığa zarar vermeyi (ölüme neden olmak da dahil), devletin veya uluslararası kurum ve kuruluşların faaliyetlerini baltalamak amacıyla önemli maddi zararları hedefleyen eylemlerdir (patlama, kundaklama vb.).

Dolayısıyla, bir terör eylemi ile sabotaj arasındaki temel fark, suçlu tarafından takip edilen hedeftir. Sabotaj durumunda asıl amaç, devletin ekonomik güvenliğini baltalamak ve terör durumunda savunmasını ihlal etmek, nüfusu ve devlet makamlarını yetkilerini baltalamak ve suçlular tarafından belirtilen kararları almak için korkutmaktır.

Özetlemek gerekirse: Rus hukukuna göre sabotaj nedir? Bunlar, 16 yaşına ulaşmış, doğrudan niyeti olan ve ekonomik güvenliği zayıflatmak ve devletin savunma kabiliyetini azaltmak için önemli tesisleri yok ederek veya yok ederek ülkenin altyapısını zayıflatmayı amaçlayan bir kişi tarafından gerçekleştirilen kasıtlı eylemlerdir.

arrow