Editörün Seçimi

Devletin ceza yürütme politikası: kavramı, içeriği ve uygulanması

Anonim

Rusya Federasyonu'nun ceza yürütme politikası, yasadışı eylemler için mahkum edilen cezaların uygulanmasını içeren suç unsurlarıyla mücadeleyi hedeflemektedir. Devlet organları oluşturulmuş, gelişmiş bir sistem koşullarında çalışır. Yasal ilkeler, strateji, topluma ve ülkeye bakan sosyal hedeflere ulaşır. Devlet politikasının ana yönü, vatandaşların suçlulardan korunmasında, suçların önlenmesinde, serbest bırakılan rehabilitasyonda ifade edilmektedir.

Toplumu Yönetme Sanatı

Ceza politikası kavramı, hükümet, devlet organları, kamu kuruluşları, aşağıdakileri sağlayan formlar ve yöntemler tarafından oluşturulan bir araç içerir:

 • cümlelerin uygulanması;
 • mahkumların düzeltilmesi;
 • Suç önleme.

Ceza politikası kapsamında, yasal işlemlerin suç işlem prosedürüne, sosyo-ekonomik yöntemlere karşı yapılması için yapılması gerektiği anlaşılmalıdır. Eğitim kurumlarında ıslah kurumlarında mahpusları sosyal olarak adapte etmeyi amaçlayan uluslararası yasal düzenlemelerle koordine edilen anayasal normlara dayanmaktadırlar.

Hedef başarısı

Ceza politikası, yargı kararlarının uygulanmasını organize etmeye, mahkum olanlara düzeltici önlemler uygulamak için yardımcı olan bir mekanizmadır. Ülkenin aldığı kurs şunları içerir:

 • hedefler;
 • hedefler;
 • stratejisi.

Rusya'da etkili bir düzeltme sistemi yaratıyorlar:

 • nüfusun cezai cezalar yoluyla suçlulardan korunması;
 • cezaevlerinde koşullar;
 • Yasama düzeyinde hükümlülerin hak ve özgürlükleri.

Yasal yön, Rusya Federasyonu Anayasası tarafından belirlenir ve insan hakları ve özgürlükleri esas alınır.

Devlet yetkililerinin prensipleri nelerdir?

İlkeler olmadan bir ceza politikasının çalışması mümkün değildir.

Onlara göre:

 • iddia yasaları;
 • yasal belgeler geliştiriliyor;
 • toplumda yerleşik davranış normları.

Değerler sistemi şunları içerir:

 • hukukun üstünlüğü;
 • genel eşitlik;
 • humanism;
 • demokrasi;
 • özgürlük, haklar, bireyin meşru çıkarları.

Müreffeh bir toplum, ancak istikrarlı bir gelişme ile demokratik hukuk devleti bir devlette yaratılır, burada kitlesel çatışmalar yoktur.

Problem çözme

Devletin ceza politikası gelişir ve belirler:

 1. Resepsiyonlar, suçlarla ilgili cezalar veren kişilerle çalışma yöntemleri.
 2. Esirlerin tutulduğu kurumlarda iş, düzen.
 3. Suçlu unsurların düzeltilmesi için farklı yapıların, bölümlerin, organların katılımı.
 4. Yöntemler, sömürgelerden salıverildikten sonra vatandaşlara yardım etmeyi amaçlayan faaliyetler.

Devlet yapıları önünde belirlenen görevleri çözmek, mevzuatın temellerini ihlal etmeden mümkündür.

Ceza politikasının içeriği

Devlet organlarında pratikte uygulanması gereken teorik gelişmeler, suçluların cezalandırılması, nihai hedefe uygulanması, politika içeriğine dahil edilmiştir.

Görevlerin uygulanmasında tüm yasal yönleri uygulamak için farklı alanların etkileşimini düzenlememiz gerekir:

 • sosyal;
 • kanun yaptırımı;
 • Düzeltmeler.

Bu alanlar birbirinin etkisindedir. Devlet gelişme aşamasındayken, onun için tek bir kurumda bir siyasi yön şeması geliştirilir. Ahlaki ve etik temelleri olan toplumun durumunu yansıtır. Suçu etkin bir şekilde ortadan kaldırmak için politika koşullu olarak türe göre bölünür. Başlıca bölümleri ceza, yürütme ve uyarı etkileşimleridir.

Formlara ve Yöntemlere Bağımlılık

Modern faktörler sosyal faktörlerden etkilenir.

Bunlar şunları içerir:

 • ülkenin ekonomik düzeyi, ahlaki değerlerin baskınlığı, hukuki fikirler;
 • vatandaşların durumu (sağlık ve maddi refah anlamına gelir);
 • sosyal hizmetler sistemi;
 • emekli aylıkları, sosyal haklar, sosyal güvence garantileri;
 • Suçtaki artış, önlenmesi;
 • sarhoşluk önleyici tedbirler, rüşvet.

Sadece müreffeh bir ülkede, suç planları ve grupların bulunmadığı sağlıklı bir toplum olabilir.

Stratejik planlar

Ceza politikasının uygulanması için doğru stratejiye ihtiyaç vardır.

Bu taktiklerden oluşur:

 • sömürgelerin faaliyetlerinin demokratikleşmesi;
 • hapis cezasının yerine geçecek cezaların geliştirilmesi;
 • örgütleri mahkumların ıslah çalışmalarına dahil etmeyi planlıyor.

Cezaların stratejik olarak uygulanması, istikrarla tanımlanır, temel ekonomik, ideolojik dönüşümler nedeniyle değişiklikler mümkündür. Hedefe ulaşma yönü, uygulama şekilleri, rotayı değiştirebilir:

 • hükümlülerle ilgili yeni siyasi görüşlere sahip;
 • ülkedeki diğer ekonomik pozisyonlar;
 • mahkumların emeğinin farklı kurallara göre kullanıldığı ıslah kurumlarında üretimin yeniden düzenlenmesi;
 • eğitim çalışmalarında depolarizasyon;
 • yürütme sistemindeki örgütsel çerçeveyi değiştirdi.

Ekonomik açıdan sürdürülebilir, gelişmiş bir devlet temel bir stratejiyle yüksek bir hedef belirlediğinde, uygulama politikadan bağımsızdır.

Oluşum konularına ait nelerdir?

Rusya’nın ceza uygulamadaki cezai yürütme politikası devlet yöntemleriyle uygulanmaktadır:

 1. İç ve dış politika. Yönleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Suçun imha edilmesi bir devlet görevidir. Ülke başkanı stratejiyi, yürütme sistemindeki taktikleri, gelişimi, reformu onaylar.
 2. Rusya Federasyonu Federal Meclisi, cezai meselelerle ilgili yasal düzenlemeler kabul eder, af taslağı geliştirilir ve cezanın uygulanmasında politikaya etki eden faktörler araştırılır.

Sistemdeki çalışma, merkezi ve bölgesel organları adalet tarafından gerçekleştirilir:

 • Bakanlık;
 • Bölümdeki görevliler;
 • askeri yönetim;
 • cezai yaptırım uygulayan kurumlar.

Politika uygulaması şu şekilde gerçekleşir:

 • belgeler - direktifler, tutumlar, bağımsız Rusya'daki farklı yaşam faaliyetleriyle nasıl ilişki kurulacağını belirler;
 • mevzuat;
 • İçişleri Bakanlığı ile yasal ilişkiler.

Politikanın uygulanması belirli normlar ve yasal kurumlar tarafından belirlenir, cezaların uygulanmasında kullanılan temel seviyeleri geliştirilmiştir.

Ceza hukuku normları ceza hukuku için pratik ceza uygulanmasını sağlar:

 • ceza, değerlendirmenin kurulması, tehdit derecesi, yaptırımlar ile topluma tehlikeli davranır;
 • geri ödeme sisteminin belirlenmesi, tür oranlarına göre dağılım, boyutlar;
 • Genel başlangıcının belirlenmesi, kararların yerine getirilmesinin diferansiyel kriterlere göre yapılması;
 • Hasarın tespit edildiğine karar vermek için koşullar göz önüne alındığında, soruşturma yasal bir şekilde yapıldı, cezai sorumluluğun hariç tutulduğu durumlarda izin verilen işlemler yapıldı;
 • farklı taraflardan birçok suç ve suçun komisyonunun altını çizer.

Usul hukuku kuralları, suçlara karşı pratik olarak verilen yanıtın sırasını gösterir:

 • cezai kovuşturma başlatmak;
 • ön araştırılması;
 • adli durumlarda düşünün;
 • kararları geçmek;
 • hapis cezasını belirler.

Ceza süreci, kararın ceza politikasının uygulanmasına nasıl getirileceğine karar verir. Mahkeme bir emir verir, yetkili makamlara, yetkili makamlara hitap eder, hangi suçluyu etkilemek için hangi önlemlerin alınacağına karar verilir. Mahkeme kararlarını uygulama yöntemleri büyük ölçüde toplumun ahlakına bağlıdır. Sosyal çelişkiler ortaya çıktığında, mahkumlara karşı olumsuz bir tutum ortaya çıkar. Ceza hukuku yürütme politikası acımasız hale gelir, müreffeh bir ülkenin kendine özgü amaç ve ilkelerinin uygulanmasını durdurur.

arrow