Editörün Seçimi

Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran nedir? Temel devlet hukukunun özellikleri

Anonim

Herhangi bir medeni devletteki anayasaya yasa koleksiyonu denir. Fakat Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran nedir? Bu kanunun normları hangi özelliklere sahiptir? Bu sorunun cevabı makalemizde bulunabilir.

kavram

Anayasa, ülkedeki tüm diğer yasaların benimsenmesine dayanan çeşitli normlar ve yasal hükümlerin toplanmasını gerektirir. Anayasanın durumu oldukça basittir: en yüksek yasal güçtür. Bu nedenle, kabul edilen yasal işlem ülkede asıl olanıdır. Normlarına dayanarak, devlet sistemi, hükümet şekli, kamu sistemi, yasama süreci ve herhangi bir ülkenin diğer önemli bileşenleri inşa edilmiştir.

Birçok ülkede anayasal normların uygulanması için ayrı bir devlet organı vardır. Rusya'da bu organ Anayasa Mahkemesidir. Ana devlet hukuku hükümlerinin uygulanmasını denetler, bazı normlarına yorum yapar ve ayrıca kanunun belirli kısımlarını değiştirmek için önerilerde bulunur.

Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran şeyin ne olduğu sorusuna biraz daha ayrıntı verilmelidir.

Anayasanın önceliği

Temel devlet hukuku bir temeldir, yani kurucu niteliktedir. Anayasal normlara dayanarak, diğer tüm yasal düzenlemeler sıralanır. Ülkenin toprak biçimini belirleyen en önemli değerleri, özgürlükleri ve hakları, ayrıca devlet ve kamu yönetimi sistemini ilan eden Anayasa'dır.

Rusya Federasyonu Anayasası'nın en yüksek düzenleyici kanun olarak hükümleri birincildir. Eğer hükümleri temel devlet hukukunun normlarına aykırı ise, başka hiçbir davranış kabul edilemez. Aynı zamanda, Anayasa tüm eyalette geçerlidir. Ülkenin tüm bölgeleri ve bölgeleri temel yasalara uymak zorundadır.

Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran nedir?

Devletin ana düzenleyici kanunu kararlıdır. Anayasa hükümlerinin çoğu basitçe değiştirilemez. Ayrıca, ülkenin temel yasasını değiştirmek için özel, oldukça karmaşık bir prosedür uygulanmaktadır. Tüm devlet organlarının yanı sıra devlet başkanının anayasal normlardaki değişikliği kabul etmesi gerekir. Vatandaşların sorgulandığı özel bir referandum düzenleniyor. Bütün bu yönler olmadan, devletin temel yasasını değiştirmek mümkün değildir.

Peki, Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran nedir? Bunlar karmaşıklık, öncelik, seçicilik ve istikrar gibi kategorilerdir.

Anayasa Türleri

Hukuk alanındaki uzmanlar, ülkenin temel hukukunun birkaç türünü yapabileceğiniz birçok sınıflandırma geliştirmiştir. Dolayısıyla, Anayasa gerçek ve yasaldır. Gerçek Anayasaya yasa denmiyor, gerçek yaşam ilişkilerinin bir kombinasyonu. Hukuk anayasası, belirli yasal normların toplanması şeklinde ifade edilir.

Temel devlet hukuku yazılabilir ve yazılamaz. Yazılı yasalar çoğu ülkede yaygındır. Konumları çalışma için uygun olan belirli bir taşıyıcıya sabitlenir. Yazılmamış yasalar, bir kural olarak, gümrük şeklinde ifade edilir. Bu tür bir cihaz İngiltere'de bulunmaktadır.

Anayasalar katı ve esnektir. Sert yasa değiştirmek kolay değil. Bu durumda, çok karmaşık bir kanun koyma sistemi inşa edildi. Esnek yasaların değiştirilmesi çok kolaydır. İlgili hükümet organlarında oy kullanmak yeterlidir.

Ayrıca, yasalar kalıcı ve geçici, sekizgen ve popüler. Geçici yasalar belirli bir süre için geçerlidir ve kalıcı olanlar için eylem süresi sınırlı değildir. Bildirilen Anayasa bir milletten diğerine devredilmiş ve halk da bağımsız olarak kabul edilmiştir. Bir sekizinci yasanın basit bir örneği, 19. yüzyılın başlarında Polonya Anayasasıdır. Ardından Rus imparator Alexander ben şahsen yasal normların toplanmasını Polonya bölgesine devretti.

Öyleyse, temel devlet yasalarının özelliği nedir? Türlerin çeşitliliği, Anayasa'yı diğer yasal düzenlemelerden ayıran şeydir.

Anayasal ilkeler

Herhangi bir devlet yasası çok sayıda önemli ilkeye dayanmaktadır. Uygar bir ülkede, bu tür ilkeler şunlardır:

  • insan ve medeni hak ve özgürlüklerin önceliği;
  • Anayasa'nın yasal düzenlemelerdeki özel yeri;
  • devlet egemenliği, bölgesel ve politik birlik;
  • ekonomik alan özgürlüğü, tekellerin yokluğu;
  • güçler ve demokrasinin ayrılması ve çok daha fazlası.

Kural olarak, tüm anayasal ilkeler temel devlet hukukunun birinci bölümünde belirlenir.

fonksiyonlar

Ana devlet hukuku olarak Anayasanın çeşitli yasal fonksiyonları vardır. Avukatların işaret ettiği şey:

  • siyasal işlev - devlet iktidar sisteminin tanımı, siyasi çeşitliliğin pekiştirilmesi;
  • yasal işlev - temel yasal hükümlerin kurulması, tek ve tutarlı bir sistemde mevcut yasal süreç, halkla ilişkilerin sağlanması ve kolaylaştırılması;
  • oluşturucu işlev, Anayasa'nın yasal işlemlerde önceliğidir (bu sayede ülkede belli bir düzen kurmak ve uygulamak, ayrıca bir hükümet organları ve kurumları sistemi oluşturmak mümkündür);
  • ideolojik işlev - nüfus arasında yasal bilincin oluşumu;
  • insancıl işlev - evrensel değerlerin düzenlenmesi.

Belirtilen fonksiyonlardan en az birinin yokluğu, Anayasanın sıfır yasal kuvvetini gösterir.

arrow