Editörün Seçimi

Mad. Ceza Kanunu ile 171 yorum yaptı. Yasadışı iş (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 171. maddesi)

Anonim

Sanatta sağlanan. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 171’i, ekonomik kuruluşların işleyişine ilişkin kanunla öngörülen usule aykırı bir suç teşkil ediyor. Standart, cezai sorumluluğun gerçekleştiği zorunlu koşulları tanımlar. Onların yokluğunda, suçlu yalnızca idari ceza ile karşı karşıyadır.

Sanatın bileşimi Ceza Kanunu 171

Norm, bir ekonomik kuruluşun işleyişi için bir lisans olmadan, zorunlu ve kayıt olmadan ceza belirler. Adalete getirmek için zorunlu koşullar:

  1. Kuruluşlara, devlete veya vatandaşlara büyük zarar vermek.
  2. Büyük miktarda kar elde edin.

Sanat altındaki cezaların empoze edilmesi için. Ceza Kanunu’nun 171’inde belirtilen şartlardan en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yüzleşirken suçlu:

  1. 300 bin ruble'ye kadar para cezası. veya 2 yıla kadar bir süre için gelir miktarında.
  2. Tutuklama altı aya kadar sürdü.
  3. Zorunlu çalışma 480 saate kadar

Ağırlaştırıcı koşullar

Norm, yasadışı girişimcilik cezasının sertleştirilmesi için 2 neden sunar. Mad. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 171 adedi bir kanun komisyonu kurar:

  1. Organize bir grup.
  2. Özellikle büyük olarak kabul edilen bir miktarda gelirin çıkarılmasıyla birlikte.

Bu gibi durumlarda, suçlu yüz:

  1. 100-500 bin ruble tutarında bir para cezası. veya 1-3 yıl boyunca gelire eşit.
  2. 5 yıla kadar zorunlu çalışma.
  3. Aynı süre için hapis cezası.

Son ceza ile mahkeme ayrıca 80 bin ruble'ye kadar para cezası verebilir. veya altı ay boyunca hükümlülerin gelirine eşit.

Mad. Ceza Kanununun 171'i yorumlu

Tasnif konusu kavramı sanatla ilgili açıklamalarda ortaya çıkar. 169 kod. Bir eylemin işaretlerini analiz ederken, Yüksek Mahkeme Plenumunun önerilerini, Sanatın uygulanmasına ilişkin verileri dikkate almak gerekir. Ceza Kanunu'nun 171. Bu normdaki adli uygulama, ekonomik kuruluşların yasadışı çalışması ve yasadışı yollardan elde edilen gelir ve mülklerin aklanması (yasallaştırma) ile ilgili davaların araştırılmasının özelliklerini dikkate almaktadır.

nüans

Sanat tarafından sağlanan yasa. Ceza Kanununun 171'i, beş biçim ile tanımlanır. Birinci bölümde listelenen koşullardan biri yerine getirildiğinde, tüm eylemler cezalandırılır. Ana hasar ve gelir, Kodun 169 uncu maddesine yapılan açıklamalarda tanımlanmıştır. Sanat hükümlerini uygularken kar olarak. Ceza Kanunu'nun 171'inin, teşebbüsün hukuka aykırı işleyişi sırasındaki hizmet, ürün ve işlerin satışından elde edilen gelirleri, failin yaptığı harcamalar düşülmeden anlaşılmalıdır. Organize bir grup tarafından elde edilen gelirin belirlenmesinde, tüm katılımcılar tarafından alınan miktardan devam edilmesi gerekmektedir.

Kayıt yok

Güneş, sicilin tüzel kişiliğin yaratılması ya da bireysel bir girişimci statüsünün bir şahıs tarafından devralınması hakkında bir giriş içermemesi, ancak konunun ekonomik ve finansal işlemler yürütmesi durumunda eylemlerinin yasa dışı iş olarak kabul edileceğini açıklığa kavuşturdu. Mad. Ceza Kanunu’nun 171’i, devletin sicilinden kaçanlar için, yükümlülüğü yasa ile belirlenmiş ise, ceza verir. Bu prosedür, işletmenin yasal formunun yasal olarak tanınmasıdır. Bir köylü çiftliği, bireysel girişimci, tüzel kişilik (ticari girişim) olarak hareket edebilir.

istisnalar

Failler, yasalarla yasaklanmayan faaliyetlerde bulunamazlarsa, bu hak altında sorumluluk kabul edilmez. 171, ancak diğer standartlar için. Örneğin, yasadışı silah üretimi, patlayıcı cihazlar, mühimmat, onlar için bileşenlerin kullanılması 223 üncü madde uyarınca cezalandırılmaktadır. Sanatta ceza yoktur. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 171'i, kişisel ihtiyaçlar veya miras kalan mülkler için konut satın alan bireysel şahıslar statüsünde kayıtlı olmayan (hediye sözleşmesi altında olan) ve kira nesnesini sağlayan, büyük veya özellikle büyük miktarlarda gelir elde eden kişiler için. Bu tür konularda, Kuralların 198. Maddesi uyarınca sorumluluk oluşabilir.

Devlet tescil kurallarının ihlali

Ekonomik hükümler, Sanat hükümlerine göre sorumlu tutulabilir. Ceza Kanunu'nun 171'i, eğer bir iş türü için bir sertifikaya sahipse, başka bir yerde veya başka bir yerde veya başka bir örgütsel-yasal biçimde gerçekleştirirse. Devlet kayıt kurallarının ihlali de, kayıt sırasında, failin prosedürü geçersiz olarak kabul etmesi için temel teşkil eden sebepler için açıkça harekete geçtiği durumlar olarak kabul edilir. Örneğin, konu eksik bir belge seti sundu. Kuralların ihlali dikkate alınacak ve süresi dolmuş sertifika ile çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır. Kasıtlı olarak yanlış verilerin bulunduğu yetkili dokümantasyonun teslimi, kaydın hileli bir şekilde alındığını ve devlet yapısının, tahrifinin daha sonra açıklandığı bildiriler tarafından aldatıldığını gösterir.

Lisans yok

Bazı faaliyet türleri için, mevzuat konunun izin almasını gerektirir. Ruhsatlandırma prosedürü, 128 sayılı Federal Yasa'da tanımlanmıştır. İzin alınması gereken faaliyetlerin, haklara, çıkarlara, sağlık durumlarına, vatandaşların ahlaki durumlarına ve devletin güvenlik ve savunma kabiliyetlerinin zarar vermesi muhtemel olanları içermesi gerekir. Bir vatandaşın sağlığına veya ölümüne neden olması durumunda ruhsatsız tıbbi hizmetler sunan veya ilaç uygulamaları yapan kurumun davranışları, Kuralların 235. Maddesi uyarınca nitelendirilir. Bununla birlikte, belirtilen sonuçların ortaya çıkmaması durumunda, failin çalışmasına, gelirin çok büyük veya çok miktarda çıkarılması eşlik etti veya devlete, fiziksel şahıslara veya kuruluşlara zarar vermesi, Sanatta sorumluluk doğdu. 171.

İzinler sorunları

Kayıtlı konulara her iş / hizmet türü için lisans verilir. İzin vermeye yetkili makamlar yerel veya bölgesel makamlar olabilir. Yasa, genel lisans kuralları oluşturur. Bu, yalnızca federal düzeyde izin verilen belirli iş türlerini belirtir. Bu tür faaliyetler arasında özellikle silah ticareti, kıymetli metaller ve taşlarla yapılan tüm işlemler, psikotropik / narkotik bileşikler vb. Bulunur. Aynı zamanda, çalışma türleri tanımlanır, üretimin bölgesel yetkili makamlar tarafından yapılabilmesi için izin verilir. Bunlar arasında tıbbi, emlak, veterinerlik faaliyetleri, benzin istasyonları tarafından hizmet verilmesi vb.

İdari sorumluluk

Yukarıda bahsedildiği gibi, en az bir zorunlu şartın olmadığı durumlarda, ceza cezası suçluya uygulanmaz. Devlet tescili veya ruhsatsız yasadışı işlerin yürütülmesi veya özel izinle belirlenen gerekliliklerin ihlali durumunda, büyük zararlar vermeden, Sanat kapsamında sorumluluk doğar. 14.1 İdari Suçlar Kanunu Bu durumda kasıtlı olarak yanlış bilgiler içeren yetkili kuruma belgeler sunan bir tüzel kişiliğin yöneticisi veya bireysel bir girişimci, bu durumda, sanat altındaki cezalarla tehdit edilmektedir. 14.25 (4) İdare Kanunu.

Öznel bölüm

Yasa doğrudan niyetin varlığında kararlıdır. Bu durumda, failin motifleri daima kendi kendine hizmet eder. Suçun konusu özel bir insan. Bir lisans veya devlet sicilinden kaçınan kuruluş başkanı veya bireysel girişimci tarafından temsil edilir. Tüzel kişiyle iş ilişkisi içinde olan ya da yasaların ihlaliyle çalışan bireysel girişimcilerin, sözleşmenin getirdiği zorunlulukları yerine getirmeleri durumunda söz konusu norm altında sorumlu olmadıklarını, işletme müdürü hariç, vatandaşların dikkate alması gerekir.

Nitelikli belirtiler

İncelenen makalenin ikinci bölümünde iki ağırlaştırıcı durum vardır. Örgütlü grup kavramının bir açıklaması, Ceza Kanunu'nun 35'inci maddesinin 3. bölümünde yer almaktadır. Hasar, miktarı 6 milyon rubleden fazlaysa özellikle büyük olarak kabul edilir. Grup tarafından yasa dışı yollardan elde edilen geliri hesaplarken, tüm katılımcılar tarafından elde edilen toplam değerden devam etmek gerekmektedir. Bu durumda, onlar tarafından yapılan maliyetler dikkate alınmaz.

Suçların seti

Bir işletme çerçevesinde, diğer maddelerde öngörülen eylemlerin belirtilerini içeren eylemler gerçekleştirilirse, tanımlanan tüm bölümler için sorumluluk doğar. Özellikle, tescil / lisansı olmayan bir kişi tarafından etiketlenmemiş ürünlerin daha sonra satılması veya satılması amacıyla, üretim, depolama, satın alma, nakliye işlemleri sırasında, ceza, sanat ile bağlantılı olarak söz konusu oranda tahsil edilir. Ceza Kanunu'nun 171.1. Benzer şekilde, devlet yardımlı pulların (Madde 181) veya depolama, üretim, mal satışları, işlerin üretimi, güvenlik gereksinimlerini karşılamayan hizmetlerin üretimi (kullanımı, Madde 238) imalat ve kullanım prosedürünün ihlalidir.

Davranışların farklılaştırılmasındaki zorluklar

Sanatta Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 171.2’si, yasadışı davranış ve bunun için belirlenmiş bölgeler dışındaki kumar organizasyonunun sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu durumda konunun eylemleri ticari nitelikte olacaktır. Bu bağlamda, faaliyet Medeni Kanun'un 2. Maddesinde belirtilen temel özelliklere uymalıdır (madde 1). Bundan böyle, eğer bu tür eylemler sistematik olarak gelir kazanmaya yönelik değilse de, bir kereye mahsus işlemlerin komisyonunu ima ediyorlarsa, Sanat suçunu teşkil etmiyorlar. 171.2. Bu nedenle, kanunun niteliği, kanunun diğer maddeleri altında yerine getirilmelidir. Bir veya birkaç işlem tespit edilirse, büyük miktarda ulaşamayan kar elde edilen sonuçlara göre suçlu kişi, niyeti daha fazla gelir elde etmek istiyorsa 171 (bölüm 1) ve 33 (bölüm 3) maddeleri uyarınca kovuşturulur.

arrow