Editörün Seçimi

Sektörler arası işgücü koruma yönetmeliği

Anonim

RF Anayasası, vatandaşların güvenli çalışma koşullarına verilen garantili haklarını onayladı. İşçilerin sağlığının ve hayatının korunmasını sağlamak için organizasyonel ve teknik, hijyenik ve hijyenik, tedavi edici ve önleyici, yasal, rehabilitasyon ve diğer önlemler alınmaktadır. İş korumasına ilişkin hükümleri yansıtan düzenleyici belgeler, işverenlerin görevlerini ve haklarını, ayrıca kuruluşun çalışanlarının üretim sürecinin sağlık ve güvenlik konularında görevlerini yerine getirmesini sağlar.

Ülkenin yapılar ve binalar, teknolojik çevrimler, ekipman ve işyerleri için gereksinimleri içeren yasaları vardır. Bunlar sektörel ve sektörler arası işgücü koruma yönetmeliklerini içerir. Atölyeler ve şantiyeler, yeni makineler ve makineler, performans özellikleri bu yasal düzenlemelerde yer alan şartlara aykırıysa, üretim sürecinde yer alamazlar.

Endüstri ve sektörler arası işçi koruma yönetmeliği aşağıdakiler için standartlar içermektedir:

- işletmeye ait olan bölgelerin bakımı;

- işlerin yapıldığı yerlerdeki belirli koşulların gözetilmesi;

- üretim ekipmanı ekipmanı;

- çalışanı hareketli parçalarının etkilerinden korumak için makine ve makinelerin cihazlarla ve tellerle temini;

- işyerinin doğal ve yapay aydınlatması;

- gürültü seviyesi;

- gazlı ve tozlu işler;

- ısıtma ve havalandırma sistemleriyle donatma;

- Sıhhi amaçlı tesislerin düzenlenmesi.

Tek tip endüstri kuralları özel gereksinimleri içerir. Bunların uygulanması, işletmenin işleyişinin vazgeçilmez koşullarından biridir. İşletmenin örgütsel biçiminden ve belirli bir iş sektörüne bağlılığından bağımsız olarak gözlemlenmeleri gerekir.

Sektörler arası işgücü koruma yönetmeliği, belirli bir ekipman ve makineden yararlanan belirli faaliyetlerin güvenliği için gereklilikleri içerir. Bu düzenlemeler ulusal ekonominin çeşitli alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İşçilerin korunmasına yönelik sektörler arası kurallar, tüm işletmelerde ve kurumlarda güvenli, sağlıklı koşulların oluşumu ile ilgili devlet standart sisteminde yer almaktadır. Bu düzenlemeler, ilgili yeterliliğe sahip federal organlar tarafından onaylanır.

Elektrik tesisatlarında çalışırken işçi güvenliği ile ilgili sektörler arası kurallar, herhangi bir mülkiyet biçimindeki tüzel kişiler için zorunlu bir belgedir. Kullanımları, ilgili ekipmanın çalışması, işletme anahtarlaması, kurulum, ölçüm ve test ile ilgili işlemlerin uygulanması ile ilgilidir. Güvenliği sağlamak için sektörler arası kurallar, sadece özel eğitim almış personelin elektrik tesisatı ile çalışmasına izin verildiğini öngörmektedir. Bu durumda, on sekiz yaşına ulaşmamış kişiler sadece yetişkin bir eşle çalışmalıdır. Elektroteknik personel, endüstriyel güvenlik teknikleri hakkındaki bilgilerini meslekleri tarafından belirlenen ölçüde teyit etmekle yükümlüdür. Kuralları ihlal eden bir çalışan geçerli yasaya göre sorumlu tutulmalıdır.

Yükseklerde çalışırken işçilerin korunmasına yönelik sektörler arası kurallar, bu işgücü sürecine katılan işçilerin yanı sıra mesleki tehlike bölgesindeki tüm kişilerin yaşamını ve sağlığını korumak için tasarlanmıştır. Düzenleyici işlemlerin gereklilikleri, güvenlik önlemleri için ve çalışanların sağlığını ve hayatını korumak için izin verilen minimum adımları içerir. Bunların uygulanması, altında çalışmanın mümkün olduğu vazgeçilmez koşuldur. Bu kuralların hükümleri, tesislerin tasarım aşamasında, teknolojilerin geliştirilmesinde ve yüksek katlı eserlerin üretiminde dikkate alınmaktadır.

arrow