Editörün Seçimi

Modern Rus ceza hukuku teorisinde suç türleri

Anonim

Korpus delicti sınıflaması sadece teorik öneme sahip değil, aynı zamanda pratik öneme de sahiptir. Yasal gereksinimlerin doğru bir şekilde uygulanması yasal kategorilerin doğasını anlamadan mümkün değildir. Suç eylemlerinin özellikleri, onları bir şekilde oluşturmuş gruplar halinde ele alırsak daha belirgin hale gelir.

Korpus şarküteri türleri genellikle çeşitli nedenlerden dolayı sınıflandırılır. Bunlar şunları içerir:

  • halkın işlenen tehlikenin tehlikesinin derecesi ve niteliği;
  • tamlığı;
  • nesnel taraf tasarımı;
  • Suçun temel özelliklerini tanımlamanın yolu.

İlk nedenden dolayı, basit, tercih edilen ve nitelikli kompozisyonlar ayırt edilir. Bu türler, suçlunun suçluluğunu "artıran" veya "azaltan" faktörlerin varlığı veya yokluğu ile karakterize edilir. Dolayısıyla, koşulları hafifletici ve ağırlaştırıcı olmayan bir suçun bileşimi basit olarak adlandırılır. Bunların ve diğer faktörlerin varlığı - aynı adı taşıyan nesnenin, konunun ve partilerin nitelikli bir "kompleks" in tanımı. Ayrıcalıklı kompozisyon, yalnızca ağırlaştırıcı koşulların varlığını ifade eder.

İkinci sebep, bir suç eyleminin tamamlanmasının derecesidir. Bu nedenle corpus delicti türleri doğrudan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu metninde tanımlanmıştır. Böylece, hareket tamamlanmış ve bitmemiş olabilir. İlk durumda, reçeteye göre, suçlunun eylemleri, kanunun ilgili maddesi tarafından oluşturulan tüm korpus delicti yelpazesini içerir. İkinci durumda, bir kişinin hareketi, bir suç işlemine yönelik bir girişimin veya hazırlamanın tüm özellikleri ile tanımlanmalıdır.

Tamamlanmamış bir suç da buna hazırlık olarak nitelendirilebilir. Ya da kanıtlara bağlı olarak, hareket tam veya eksik bir girişim olarak kabul edilir.

Üçüncü temel, bileşenlerden birinin tasarımına bağlı olarak suç unsurlarının türlerini böler - amaç tarafı. İkincisi çeşitli işaretlere sahiptir. Bu sınıflandırmada resmi ve maddi kompozisyonlar vardır.

İkinci tip, bu unsurun temel özelliklerinin tamamını hesaba katar: Bu iki bileşen arasındaki nedensel bağlantının yanı sıra, kamu tehlikesi niteliğinde olan eylem ve sonuçlar. Bu düzenleme, şahsın (kendi başına) yaptığı eylemin doğrudan Ceza Kanunu tarafından sağlanmadığı durumlarda meydana gelir. Örneğin, trafik ihlali bir suçtur, ancak bir suç değildir. Ve bu olayın sonucu olarak ortaya çıkan sosyal olarak tehlikeli sonuçlar, örneğin insan sağlığına zarar zaten bir suçtur.

Bu nedenle sınıflandırılan suç türleri arasında, sonuçların kendileri değil, yalnızca eylemin niteliğinin dikkate alındığı davalar bulunmaktadır. Örneğin, bilerek yanlış ve küçük düşürücü bilgilerin yayılması, sonuçlarına bakılmaksızın, suç olarak nitelendirilir. Ancak bu durumda resmi kompozisyondan bahsediyoruz.

Sonuncusu iki şekilde sunulabilir. Burada korpus delicti tipleri tamamlanma derecelerine göre değişmektedir. Basit yapı, cezai niyetin tam olarak gerçekleştirilmesini içerir. İkinci durumda, kanun komisyonunun hazırlığından bahsediyoruz. Böyle bir kompozisyon kesilmiş olarak adlandırılır.

Bir suç eyleminin belirtilerini tanımlamanın yolu, aşağıdaki sınıflandırmanın temelini oluşturmuştur. Farklı basit ve karmaşık kompozisyonlar. İlk durumda, suçun özellikleri sadece bir ihlal nesnesiyle ilişkilendirilir. İkincisi, örneğin, soygun gibi yanlış bir davranış hakkında. Bu durumda, iki ele geçirme nesnesi vardır ve böyle bir bileşime karmaşık denir.

arrow